Chính Sách Đồng Hành Từ Tâm

DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ KHÓA LIVE-ONLINE

HIGH IMPACT BUSINESS PRESENTATION SKILLS

Ưu đãi 1: Đăng ký & Hoàn tất khoản đầu tư 1 lần trước ngày 15/08/2020

  • Tặng 1.000.000đ dành cho học viên đăng ký chuỗi 2 chương trình và hoàn tất khoản đầu tư trong thời gian 3 ngày kể từ ngày đăng ký. 

Ưu đãi 2: Đăng ký & Hoàn tất khoản đầu tư thành 2 lần:

  • Lần 1: 50% trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký
  • Lần 2: 50% trước khi khóa huấn luyện diễn ra 3 tuần (trước ngày 14/09/2020)

Đặc biệt: Tặng thêm 1.000.000đ khi được giới thiệu từ học viên đã tham dự khóa High Impact Business Presentation Skills (Áp dụng cho đăng ký chuỗi), Thời hạn áp dụng: trước ngày 31/08/2020.

 

 

TOP