PREV
NEXT

NHÀ ĐÀO TẠO ĐẦY ĐAM MÊ & TÂM HUYẾT

NGUYỄN THÀNH QUỐC

Công thức góp phần tạo nên nên thành công trong đào tạo của anh Nguyễn Thành Quốc gói gọn trong trong 4 chữ T:

  • “Từ Tâm”: Chân thành quan tâm, đồng hành với Học viên.

  • “Tâm Lý”: Hiểu Học viên cần gì & muốn gì để linh hoạt trong huấn luyện đem lại sự đột phá cho học viên.

  • “Tâm Huyết”: Tâm huyết vời nghề đào tạo, luôn đào sâu nghiên cứu và cam kết 100% nhiệt huyết cho từng chương trình.

  • “Truyền Cảm Hứng”: Tạo nguồn năng lượng tích cực qua phong cách, phương pháp đào tạo giúp học viên hứng khởi trong khóa huấn luyện.

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Năm kinh
Kinh nghiệm
Lĩnh vực thuyết trình

Chương trình
Đào tạo Huấn Luyện

Giờ trực tiếp
Đào tạo
Huấn Luyện

Học viên

Phần trăm
Học Viên
"Vượt mong đợi"
TOP